De wandelbrug verbindt de Lijnbaan met de groenstrook bij de historische stadsmuur. De groenstrook wordt zo ingericht dat je daar lekker kunt zitten, spelen en wandelen. Natuurlijk zonder de stadsmuur en het zicht daarop aan te tasten.

De gemeenteraad heeft duidelijke eisen gesteld aan het ontwerp: ze wilde een brug, passend in de historische omgeving, onderhoudsarm en makkelijk toegankelijk voor iedereen. Om tot een goed en duurzaam ontwerp te komen, is intensief overlegd met de Erfgoedcommissie, maar bijvoorbeeld ook met het Gehandicapten Overleg Vianen (GOV). Het definitieve ontwerp is begin 2018 goedgekeurd door het college van B&W.

Wandelbrug onderdeel van Toekomstvisie Vianen

Het besluit om een wandelbrug te plaatsen, is in 2015 genomen door de Gemeenteraad. Dit besluit komt voort uit de in 2013 opgestelde ‘Toekomstvisie Vianen 2025’. Hierin stelde de gemeenteraad doelen om de gehele binnenstad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. In 2015 heeft de raad een pakket aan maatregelen en projecten goedgekeurd om de doelen te bereiken. De wandelbrug is een van deze projecten.

Wandelpad Lijnbaan met lindebomen

Aan de kant van de Lijnbaan staateen dubbele rij lindebomen met daartussen een half verhard wandelpad à la de Buitenlandpoort. Zo wordt de Lijnbaan visueel verbonden met de Buitenlandpoort en kun je er prettiger wandelen.

Hoe zit het met de oranje kleur?

Inwoners vragen zich al waarom de brug oranje is. Dat zit zo. De brug zou in eerste instantie van cortenstaal worden gemaakt. Hetzelfde materiaal  als waar 'de olifanten' van zijn gemaakt. Cortenstaal is oranje maar wordt na verloop van tijd roestbruin. De materiaalkeuze is echter veranderd, maar het materiaal is wel gespoten in de oranje cortenstaal kleur. Waarschijnlijk blijft de kleur zo. 

Veelgestelde vragen

Waarom een wandelbrug? Er zijn toch al twee bruggen?

Om deze vraag goed te beantwoorden moeten we even terug in de tijd. In 2013 maakte de gemeenteraad samen met de gemeenschap de Toekomstvisie Vianen 2025. Ze stelde hierin een aantal doelen om de gehele binnenstad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Om die doelen te bereiken keurde de raad in 2015 een pakket aan maatregelen en projecten goed. De wandelbrug is een van de projecten om de toegankelijkheid en recreatiemogelijkheden van de binnenstad te vergroten. De brug is dus niet gebouwd als snellere route naar de Voorstraat vanaf de Lijnbaan. Daar zijn inderdaad al twee bruggen voor. Maar het is natuurlijk wel mooi als mensen vandaaruit verder het centrum verkennen.

Hoe is het besluit voor de wandelbrug tot stand gekomen?

In 2013 stelde de gemeenteraad in samenspraak met inwoners, ondernemers en culturele en maatschappelijke instellingen de Toekomstvisie Vianen 2025 vast. De visie is de basis voor de Investeringsagenda 2016-2018. Dit is een pakket aan maatregelen en projecten om van Vianen een fijne en bruisende plek te maken, waar het leuk is om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeenteraad heeft ‘ja’ gezegd tegen de plannen en daarmee de weg vrijgemaakt voor de uitvoering. De wandelbrug bij de Lijnbaan is een van die projecten. Andere projecten in het centrum zijn onder meer de herinrichting van de Voorstraat en het opzetten van een beeldkwaliteitsfonds.

In 2016 is het al besloten, waarom komt de brug er dan nu pas?

De wandelbrug bij de Lijnbaan maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen en projecten om van Vianen een fijne en aantrekkelijke stad te maken. Een van de andere projecten is de herinrichting van de Voorstraat. Dit is een groot project dat veel voorbereiding vraagt. Daar zijn we in 2016 eerst mee begonnen. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de wandelbrug bij de Lijnbaan. We zijn nu zover klaar dat we de brug en de inrichting van het omliggende groen in het najaar van 2018 kunnen realiseren.

Kan de bouw van de brug nog worden teruggedraaid?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en heeft de plannen voor het verlevendigen en verbeteren van de binnenstad in 2015 goedgekeurd (zie ook het antwoord op vraag 2). Hieronder valt ook de realisatie van de wandelbrug bij de Lijnbaan. Dit besluit kan dus niet worden teruggedraaid.

Hoeveel kost de brug?

Het totale project bestaat uit het aanleggen van de brug en het inrichten van het groengebied. Voor dat project is in totaal € 245.000,- beschikbaar. De kosten zijn als volgt verdeeld:

  • Er is een ingenieursbureau ingehuurd voor het opstellen van de (technische) randvoorwaarden, het voorlopig en definitief ontwerp en de afstemming van het ontwerp met de erfgoedcommissie. Kosten: € 14.464,- excl. btw
  • De kosten voor het bouwen en plaatsen van de brug bedragen € 96.600,-
  • Hiermee komen de totale kosten van de brug op € 111.064,-
  • De rest van het budget besteden we aan de inrichting van het groengebied. denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van wandelpaden en het plaatsen van een dubbele bomenrij aan de kant van de Lijnbaan.

Stel dat er budget overblijft, dan gaat dit naar de andere projecten voor het centrum, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Voorstraat.

Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

In samenwerking met

Openingstijden Voorstraat 45
maandag: 10.00 - 12.00 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
donderdag: 10.00 - 12.00 uur
vrijdag: 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Contact

Bureau Binnenstad Vianen
Voorstraat 45, Vianen
mail: info@bureaubinnenstadvianen.nl

Contactpersonen:
Jeannette Verplancke 06 83 104 323,
Irma Schouten 06 24 990 219

© 2018 Bureau Binnenstad Vianen | Ontwerp: Fecit Vormgevers bv